Prestatieafspraken Delft

De VBD is de gesprekspartner van Woonbron en de Gemeente Delft
bij het maken van afspraken over het woonbeleid voor het komend jaar.

De ondertekende Prestatieafspraken voor 2022 vindt u hier.

De gesprekken voor het Delftse woonbeleid in 2023 zijn al in volle gang. 
Wij houden u via onze site op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nationale Prestatieafspraken

Op 30 juni 2022 heeft minister De Jonge met Aedes, de Woonbond en VNG de Nationale Prestatieafspraken gemaakt. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. De gemaakte  bindende prestatieafspraken moeten leiden tot een verdubbeling van de bouw van het aantal sociale huurwoningen, vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen, huurmatiging en een verplichte huurverlaging voor de laagste inkomens. Ook moet worden geïnvesteerd in woningverbetering en het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen. 

Aedes geeft een samenvatting op hoofdlijnen van de gemaakte afspraken. Die vindt u hier.

De Woonbond heeft ‘vragen en antwoorden’ opgesteld, om de verschillende onderdelen nog wat verder te verduidelijken.
Die vindt u hier.