De VBD wil

  • een bereikbare huurdersorganisatie zijn
  • opkomen voor de belangen van huidige en toekomstige huurders van Delftse sociale huurwoningen
  • voor de doelgroep voldoende betaalbare huurwoningen en lagere woonlasten
  • goede basiskwaliteit voor alle huurwoningen
  • versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de huurders
  • een sterkere positie en participatie van de bewonersorganisatie en bewonerscommissies
  • aandacht voor leefbaarheid, met name in die wijken waar problemen zijn
  • bevorderen van duurzaamheid
  • bevorderen van goed onderhoudsbeleid