Alle Delftse bewonerscommissies

Klik  hier voor het overzicht van alle bewonerscommissies, en complexcommissies die op dit moment bij de VBD zijn aangesloten.

Zelf een bewonerscommissie oprichten?

Klik hier voor uitleg hoe u zelf een bewonerscommissie op kunt richten.Bij de VBD zijn zo’n 25 bewonerscommissies aangesloten.
Het schema toont hoe de participatie bij Woonbron is geregeld.

Op concernniveau zijn er twee  koepels, de RBRW en de CPRW. Zij voeren overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Woonbron en behandelen adviesaanvragen die  alle huurders aan gaan, bijvoorbeeld die over de huurverhoging.
(klik  hier om de website van de RBRW te bezoeken).

De VBD is een zogenaamde  huurdersraad. Deze valt onder de RBRW, overlegt met de bestuurder van Woonbron Delft en behandelt adviesaanvragen die alle Delftse huurders aan gaan.
In Dordrecht wordt hetzelfde gedaan door de BWD, de Bewonersraad Woonbron Dordrecht.In Rotterdam is een aantal huurdersraden actief, zoals de VBC IJsselmonde en de VBC Prins Alexander. 

Onder de huurdersraden vallen alle  bewonerscommissies en complexcommissies.
Zij behandelen alle onderwerpen die hun complex of hun gedefinieerde groep huizen aan gaan met de sociaal beheerders.

Door zo trapsgewijs de participatie vorm te geven, kunnen we veel informatie aan elkaar doorgeven, van elkaar leren en waar nodig elkaar steunen.